Om oss

Speed International AB är holdingbolag för de 2 underkoncernerna Speed Identity AB samt Speed Services AB. I samarbete med myndigheter och andra organisationer ger vi liv åt publika miljöer, förenklar vardagen och skapar en säkrare värld för morgondagens människor. Bland annat leder vi marknaden för automattjänster i Norra Europa och tillhandahåller produkter för insamling av biometrisk data, med en global kundbas. Speed Internationals ambition är att ligga i framkant med moderna, attraktiva, och välfungerande produkter, samt att tillhandahålla utomordentlig service.Koncernen är inne i en expansiv fas organiskt såväl som genom förvärv. Megatec Information Technology AB förvärvades under 2016 och ytterligare förvärv pågår. Bolaget är ett familjeföretag som grundades 1957 och är idag fortfarande privatägt.